За нас

Шахматен клуб „Ан Пасан” е създаден на 10.12.2013 година и е редовен член на БФШ 1928 от 2018 година. Основната цел на клуба е създаване и изграждане на силни млади състезатели по шахмат. Шахматен клуб „Ан Пасан” е отворен всеки работен ден от 10:00 ч. до 20:00 ч. Занимания в него водят GM Петър Дренчев с начинаещи и напреднали, GM Петър Генов с напреднали и те са онлайн. Всеки желаещ може да бъде картотекиран като състезател и да посещава школата, при следните условия:

 • заплаща картотека в размер на 10 лв. към клуба
 • заплаща годишен членски внос в размер на 10 лв. към клуба
 • заплаща такса в размер на 20 лв. месечно.

При заплащане на месечна такса се ползват следните преференции:

 • поема се от клуба настаняване за децата при организирането на зимен и летен лагер
 • поема се от клуба настаняване за децата на ДИП за класическият шахмат
 • поема се от клуба настаняване за децата на ДОП
 • участват безплатно на турнирите организирани в залата на клуба

Премии за постижения на ДИП:

 1. Първо място класически шах - 500 лв.
 2. Второ място класически шах - 300 лв.
 3. Трето място класически шах - 200 лв.

Забележка: Премиите се изплащат в края на годината, на годишното тържество на клуба и минимум 8 месечни такси от началото на годината! Месечните таксите се заплащат до 5 число на съответният месец, в брой или по сметка:

BG85PRCB92301049521501 PRCBBGSF ПроКредит Банк (България) ЕАД

Пази чистотата в школата, тишината и с присъствието си не пречи на останалите посетители.

ГМ Петър Дренчев е с безплатно:

 • Настаняване на РП по време на класическия шахмат и хонорар от клуба за тренировки на състезателите (при не повече от 30 минути на състезател) през същия период
 • Настаняване на лагери организирани от клуба и хонорар от клуба за времетраенето им

Тренировките на всички други турнири се заплащат при цена 10 лева за 30 минути!

Хонорари за съдии на турнири организирани от клуба:

 • Блиц - 60 лева
 • Рапид - 70 лева/еднодневен и 120 лева/двудневен 
 • Класически - 80 лева/ден

На съдиите се поема настаняване и храна, без транспорт.

© Шахматен клуб Ан Пасан - всички права запазени 2016 - 2019 г.